Tüketici Hukuku
TÜRKÇE
Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Toğan Hukuk Bürosu, bünyesinde bulundurduğu tüketici hukuku avukatı kadrosu, tüketicilere muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında ve tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde onarım, değiştirme, iade ve tazminat ve benzeri diğer haklarını aramalarına yönelik avukatlık hizmeti vermektedir. Özellikle son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte seri üretime geçilmiş olup, ürünlerin hatalı olduğu durumlar ile karşı karşıya kalınabiliyor. Tüketicinin korunması hakkında kanunda değişiklikler yapılmıştır. Eski olan 4077 sayılı yasa ile 6502 sayılı yasa arasındaki farklar, avukatlarımız nezdinde karşılaştırılması yapılarak, üretici ve perakende sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimize mevzuat ve uygulamaları konusunda bilgi vermektedirler. Böylelikle tüketicilerin haklarının savunulmasının tüketicinin lehine olmasının yanı sıra, üreticiler bazında hizmet standartlarının geliştirilmesine önem verilmektedir.

Avukatlarımız tüketici hakları hukuku konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi ile tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması, harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Tüketicinin korunması mevzuatı, üretici ve tüketici davaları, tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Tüketici Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

• Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvuruda bulunulması,
• Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
• Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
• Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi
• Bayilik ve distribütörlük ilişkileri