Miras Hukuku
TÜRKÇE
Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Toğan Hukuk Bürosu, bünyesinde bulundurduğu miras hukuku avukatı kadrosu, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Avukatlarımız miras hukuku konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; miras hukuku ile ilgili davalarda, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, mirasçılık belgesinin iptali davası, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, veraset ve intikal işlemleri, veraset vergisi, izaleyi suyu davası, ortaklığın giderilmesi davalarında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.


Vasiyetname Hazırlanması Hizmetlerimiz

Vasiyetname yapma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan burada; kanuni veya akdi temsil geçerli olmaz, murisin bu hakkını bizzat kullanması gerekir. Vasiyetname; resmi vasiyetname, el yazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç çeşittir. Hukuk büromuz avukatları müvekkillerimize vasiyetname yapılması konusunda hukuki destek vermektedirler.

Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'de ki miras davaları ve işlemleri ile ilgili de çözümler üretmek için varız.

Miras Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

• Veraset ilamı alınması
• Vasiyetname düzenlenmesi
• Vasiyetnamenin iptali
• Tenkis davası açılması
• Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
• Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
• Muris muvazaası davaları açılması
• Mirasçılık belgesinin iptali davası
• Mirasın reddi davası açılması