Kira Hukuku
TÜRKÇE
Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Toğan Hukuk Bürosu, bünyesinde bulundurduğu kira hukuku avukatı kadrosu, kira bedellerini artırmak için kira tespit davası, kiranın ödenmemesi veya kira ödenmeyen taşınmazın tahliye davası, her türlü işyeri ve konut kira sözleşmelerinin hazırlanması, tahliye taahhüdü hazırlanması ve ihtiyaç sebebiyle kiraya verenin kiralanan konut veya işyerini tahliye ettirmesi veya konutun veya işyerinin yeniden inşası hallerinde meydana çıkan konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Avukatlarımız kira hukuku konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Ülkemizde 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Türk Borçlar Kanunu, 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırmıştır. Bunun sonucunda da 1 Temmuz 2012 tarihinden önceki kira sözleşmeleri fiil ve işlemlerine eski kanun, bu tarihten sonraki fiil ve işlemlere ise 6098 Sayılı kanun uygulanacaktır. Ancak temerrüt, sözleşmenin sona ermesi ve tahliye konularında yeni Borçlar Kanunu uygulama alanı bulacaktır. Kira kontratlarının 1 Temmuz 2012 tarihinden önce mi sonra mı hazırlandığı konusu önem kazanmıştır.

Kira Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

• Kira sözleşmesi hazırlanması
• Tahliye taahhüdü hazırlanması
• Kira alacaklarının tahsili için icra takibi açılması ve takibi
• Tahliye davası açılması ve takibi
• Kira tespit davası açılması ve takibi
• Kira uyarlama davası açılması ve takibi (Genellikle AVM’ler ile ilgili sorunlar)