İş Hukuku
TÜRKÇE
Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Toğan Hukuk Bürosu, bünyesinde bulundurduğu iş hukuku avukatı kadrosu, iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında avukatlık hizmeti vermektedir.

İş Kanunu; iş, işçi, işveren konularını ele alan ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla vardır. İş hukuku ise, iş ilişkisi içinde olan kişilerin uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Bireysel İş Hukuku ve Toplu iş Hukuku(Sendikal Haklar) olarak ikiye ayrılır.

Avukatlarımız iş hukuku konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili olarak müvekkilerinin bireysel ve kurumsal ihtiyaçları için çalışır ve sözleşmelerin hazırlnması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektediler.

İş Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

• İşçinin hak etmiş olduğu tazminat davaları,
• Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
• Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri
• İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında avukatlık hizmetinin verilmesi
• İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda Avukatlık hizmetinin verilmesi
• İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi
• Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması