Gayrimenkul Hukuku
TÜRKÇE
Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Toğan Hukuk Bürosu, bünyesinde bulundurduğu gayrimenkul hukuku avukatı kadrosu, müvekkillerinin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında avukatlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dâhil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Avukatlarımız gayrimenkul hukuku konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Gayrimenkul sektörü ülkemizde lokomotif şeklinde, son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz bir başka deyişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda avukatlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

• Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
• Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
• Müteahhitlik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
• Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
• İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
• Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
• Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
• İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi