Aile Hukuku
TÜRKÇE
Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Toğan Hukuk Bürosu, Bandırma’da boşanma avukatı kadrosu ile çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma davalarına yönelik, boşanma avukatı olarak, tarafların hangi mal rejimine ait ise mal rejiminin tasfiyesi ve mal paylaşımı davası, nafaka, tazminat ve velayet konuları dahil olmak üzere her anlamda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bandırma Avukatlarımız, boşanma hukuku konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Boşanma, eşlerden birinin boşanma belgesi almasıyla evlilik birliğinin son bulması anlamına geldiği gibi, evlilik birliğinin hukuki bağlamda sona ermesi anlamınada gelmektedir. Bunun için de anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası açılmadan önce tecrübeli bir avukat nezdinde boşanma davasının planlamasının yapılması ve davanın neticelendirilmesi gerekir.

Türk Medeni Kanunu İkinci Bölüm ve Boşanma Başlığı altında, Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri, Kanun koyucu tarafından 161 ile 166. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, genel boşanma sebepleri ise evlilik birliğinin sarsılması, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası olarak, eşlerin anlaşarak boşanmaları ise anlaşmalı boşanma davası olarak anılır.

Hukuk büromuz boşanma davasının her aşamasında, davanın hazırlanış esnasında ve sonrasında müvekkillerimize bizim tarafımızdan ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda avukatlık hizmeti vermektedir.

Boşanma Davası ile ilgili Avukatlık Hizmetleri

• Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
• Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
• Boşanma davası ile nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi
• Nafakanın yeniden belirlenmesi davalarının açılması ve takibi
• Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
• Velayet davaları açılması ve takibi
• Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
• Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi
• Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi